BKR geregistreerd

BKR geregistreerd
Staat u BKR geregistreerd? Dan kan dit meewegen op het moment dat u een nieuw krediet aan wenst te gaan. De kans is groot dat de bank een BKR controle uit zal voeren, om na te gaan of u een ander krediet heeft lopen. In Nederland staat bijna iedereen BKR geregistreerd, aangezien dit automatisch gebeurt op het moment dat u een reguliere lening aangaat, u een creditcard heeft, u rood mag staan op uw betaalrekening of u een abonnement voor uw mobiele telefoon afsluit. Wat dat betreft is het BKR geregistreerd op zich geen probleem, mits er geen sprake is van een achterstand. In dat geval ontstaat er een A- of H-codering, die tot problemen kan leiden bij een nieuwe aanvraag.

Lening BKR geregistreerd

Staat uw lening BKR geregistreerd? Dan kan dit invloed hebben op een nieuw krediet dat u aan wenst te gaan. Een bank gaat op basis van uw inkomen uit van een bepaald maximaal bedrag dat u kunt lenen. Hierop brengt de bank het bedrag dat u al aan krediet uit heeft staan in mindering. Heeft u een doorlopend krediet, maar daarvan de helft afgelost? Houd er dan rekening mee dat het maximaal te lenen bedrag meetelt voor de BKR registratie. Wat dat betreft kan het moeilijk zijn een krediet af te sluiten, wanneer u al BKR geregistreerd staat.

Abonnement BKR geregistreerd

Daarnaast kan een abonnement voor uw mobiele telefoon BKR geregistreerd worden. De verschillende bedrijven zorgen er in Nederland daarmee voor dat goed duidelijk is welke kosten u maandelijks maakt, dus wat er daarnaast nog mogelijk is. Zolang u BKR geregistreerd staat en u de kosten per maand netjes betaalt is er op zich niets aan de hand. Pas wanneer het gaat om een negatieve registratie dient u zich daar zorgen over te maken. U kunt uw BKR registratie in dat geval verwijderen door de schuld in ieder geval af te lossen en de instantie te vragen aan het BKR door te geven dat u alles netjes heeft terugbetaald.