BKR Registratie

Heeft u een BKR registratie, of wilt u dat graag nagaan? Wilt u uw BKR registratie verwijderen, of bent u benieuwd naar de verschillende coderingen? U kunt uw BKR opvragen door contact op te nemen met het Bureau Krediet Registratie, of bij uw bank langs te gaan.

BKR registratie verwijderen

Wilt u uw BKR registratie verwijderen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe lening af wenst te kunnen sluiten, of u van plan bent om een huis te kopen? Dan dient u contact op te nemen met de instelling die een achterstand aan het BKR heeft doorgegeven. Los daar uw schuld af en vraag hen om aan het BKR door te geven dat u de achterstand heeft ingelopen. Het BKR zal uw A-codering dan omzetten naar een H-codering, met een einddatum indien de schuld inderdaad volledig is afgelost. Vervolgens blijven uw gegevens nog maximaal 5 jaar in het systeem staan.
BKR registratie

BKR coderingen

Het BKR hanteert verschillende BKR coderingen. Wat dat betreft kunt u een BKR registratie krijgen met een A (achterstand) of een H (herstel). Daarnaast zal het BKR hier een 1, 2, 3, 4 of 5 aan koppelen. Dit staat voor de verschillende situaties die er kunnen ontstaan. Een A1-codering betekent bijvoorbeeld dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat er een achterstand is ontstaan. Een A4-codering betekent dat de kredietnemer onbereikbaar was of blijft, wat de problemen een stuk groter maakt. U kunt zelf nagaan of u een (negatieve) BKR registratie heeft, om in te schatten of u een nieuw krediet aan kunt vragen.

BKR opvragen

Wilt u uw BKR opvragen? U kunt contact opnemen met het BKR, of langsgaan bij uw bank. Neem dan in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt op die manier de gegevens omtrent uw BKR registratie opvragen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.