BKR Registratie

Heeft u een BKR registratie, of wilt u dat graag nagaan? Wilt u uw BKR registratie verwijderen, of bent u benieuwd naar de verschillende coderingen? U kunt uw BKR opvragen door contact op te nemen met het Bureau Krediet Registratie, of bij uw bank langs te gaan.
BKR registratie

BKR registratie verwijderen?
Wilt u uw BKR registratie verwijderen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe lening af wenst te kunnen sluiten, of u van plan bent om een huis te kopen? Dan dient u contact op te nemen met de instelling die een achterstand aan het BKR heeft doorgegeven. Los daar uw schuld af en vraag hen om aan het BKR door te geven dat u de achterstand heeft ingelopen. Het BKR zal uw A-codering dan omzetten naar een H-codering, met een einddatum indien de schuld inderdaad volledig is afgelost. Vervolgens blijven uw gegevens nog maximaal 5 jaar in het systeem staan.

BKR coderingen

Het BKR hanteert verschillende BKR coderingen. Wat dat betreft kunt u een BKR registratie krijgen met een A (achterstand) of een H (herstel). Daarnaast zal het BKR hier een 1, 2, 3, 4 of 5 aan koppelen. Dit staat voor de verschillende situaties die er kunnen ontstaan. Een A1-codering betekent bijvoorbeeld dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat er een achterstand is ontstaan. Een A4-codering betekent dat de kredietnemer onbereikbaar was of blijft, wat de problemen een stuk groter maakt. U kunt zelf nagaan of u een (negatieve) BKR registratie heeft, om in te schatten of u een nieuw krediet aan kunt vragen.

BKR opvragen

Wilt u uw BKR opvragen? U kunt contact opnemen met het BKR, of langsgaan bij uw bank. Neem dan in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt op die manier de gegevens omtrent uw BKR registratie opvragen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.
Tegenwoordig kunt u ook eenvoudig online bkr registraties opvragen en krijgt u de BKR registraties per mail of via post binnen. Met name via mail is makkelijk omdat u het niet kunt kwijtraken en altijd bij de hand heeft. Echter, een dergelijk uitdraai van de BKR noteringen blijft maar voor een beperkte tijd geldig. Het kan dus zo zijn dat u alsnog een nieuwe aanvraag moet doen als u over enkele maanden een lening aanvraagt. Het is natuurlijk wel van belang dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent van mogelijk negatieve bkr registraties zodat u dit ongedaan kunt maken en de financieringsaanvraag niet afgewezen wordt op basis van de al dan niet negatieve bkr notering(en)!